NYHETER

 

 

 

 

 

 

 

Från MBIO

  • 2009-02-08
    Vi säljer ej denna brännare mer pga nerlagd tillverkning,detta efter att rotavdraget för installation drogs in.
  • 2005-01-04
    Lite nyheter på hemsidan, bruksanvisning finns nu som pdf under Biona pelletsbrännare, återförsäljarlista har vi nu äntligen i menyn till vänster. Parameterfiler för de som vill elda med pellets ifrån Vestmarka Norge finns också under Biona pelletsbrännare.
  • 2004-08-04
    Vi är nu återförsäljare för Lesol solfångare och erbjuder installation i Växjötrakten med omnejd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelletsbrännare


Funktion
Pannans eller ackumulatortankens termostater styr brännaren. När temperaturen är för låg startar brännaren.

Skruven med kvarn matar pellets in i brännaren där automatisk tändning sker.
När temperaturen är tillräckligt hög slår termostaten ifrån och matningen
av pellets stoppar.

Efter ett tag stannar fläkten, tömning av sintringsbenäget material sker och brännaren är redo för nästa start.

Säkerhetsutrustning
Biona-pelletsbrännare är byggd för att ge användaren trygghet och uppfyller gällande säkerhetskrav och normer. 

Mot bakbrand är den utrustad med: 
1. Avbrännbar slang för bränslet.
2. Fallrör för bränslet.
3. Ett överhettningsskydd på fallröret stänger brännaren vid för hög temperatur.

Dessutom finns för extra säkerhet:
4. Flamvakt som stänger av brännaren vid utebliven låga.
5. Strömbrytare på pannluckan som stannar brännaren om luckan inte är stängd.
6. Överhettningsskydd i pannan som stänger av brännaren vid för hög temperatur.
7. Rökdetektor (tillbehör) stoppar brännaren vid ev. rökutveckling i pannrum.


 

Praktiska funktioner: Biona pelletsbrännare
Här har vi listat några funktioner som vi är stolta över. Flera av dem saknas hos äldre pelletsbrännare om du jämför.

Självrensande brännare
Brännaren är självrensande. Man rengör bara brännaren ca en gång per år eftersom all aska kommer i panna. Rensningen av brännaren har varit ett arbetskrävande moment med tidigare generationers pelletsbrännare.

Timer för uraskning
Styrsystemet ger signal när det är dags att aska ur pannan.
 

Restprodukter i bränslet sintrar inte fast
En automatisk sintringslucka tömmer ut de mineraler m.m. som finns i bränslet innan de sintrar fast i brännaren.

Övervakningslampor
Övervakningslampor för brännaren kan placeras där man önskar det,  t ex i köket.

Självjusterande brännare
Brännaren justerar in sig själv för just din panna och det pelletsfabrikat du väljer.

God ekonomi = 
Klarar finfraktionoch har mycket effektiv förbränning
Brännaren är utrustad med en kvarn för att få ett homogent bränsle, detta gör att den inte är känslig för pellets som har gått sönder under transport och lagring och dessutom får en mycket effektiv förbränning vilket naturligtvis är ekonomiskt.

Passar de flesta befintliga pannor
Enkel installation (passar ofta direkt i befintliga pannor).

Enkelt att placera pelletsförråd även i trånga utrymmen
Flexskruv medför stor valfrihet vid placering av pelletsförråd.

© MBIO-energiteknik 2002

 

 


 

 

 

Home About Us Support Services Contacts Help FAQ
   

 

 

 

 

 

 

Vi är återförsäljare för BIONA 2000.

En brännare med ny teknik och tänkande ifrån företaget MBIO.

 

Nedan kommer en lättare presentation av brännaren.  

Vid intresse ta kontakt med oss för en demonstration på befintlig anläggning .

Om ni uppger att ni fått information från  denna  webbsida  vid kontakt med oss på Hansens Elektriska får ni ett kampanjpris.

Ni kan också gå in på :

www.mbio.se  för en mycket mer utförlig beskrivning .